Grupa Wsparcia dla Kobiet

Stowarzyszenie ASPI w październiku 2015, zamierza rozpocząć zajęcie grupy terapeutycznej dla żon i partnerek osób z zespołem Aspergera lub z wyraźnymi cechami autystycznymi. Spotkania będą odbywały się raz w miesiącu, a poprowadzi je psycholog - mgr Roma Bajzert.

GRUPA WSPARCIA DLA RODZICÓW z projektu Świadomy Rodzic...

Zapraszamy na Grupę Wsparcia (GW), którą będziemy realizować w ramach projektu "Świadomy rodzic dziecka z zespołem Aspergera" współfianansowanego ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

Planujemy comiesięczne spotkania z pedagogiem oraz spotkania z psychologiem raz w miesiącu od IX do XII 2015 roku.

Spotkanie Sekcji dorosłych

Hej!

Zapraszam na spotkanie Sekcji dorosłych ASPI! Spotykamy się w środę 2.09.2015 o godz. 15.00 na Broniewskiego 1. Temat - nasze plany na rok 2015/2016, Rysuje... się szansa lokalu oraz parę propozycji. Czekamy na propozycje od Was i wasze oczekiwania. Do zobaczenia, mam nadzieję, że nikt nie zawiedzie wink

Szkolenia dla rodziców w ramach projektu “Świadomy rodzic dziecka z zespołem Aspergera"”

Zapraszamy na szkolenia dla rodziców dzieci dotkniętych zespołem Aspergera, organizowane w ramach realizacji projektu “Świadomy rodzic dziecka z zespołem Aspergera” współfinansowane ze środków Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu w zakresie “wspierania rodzin w pełnieniu funkcji rodzicielskich”

Aktywny na co dzień - zajęcie dodatkowe dla Aspików

Ogłaszamy nabór na zajęcia dodatkowe w 2015 roku w ramach projektu: „Aktywny na co dzień.”, który będziemy realizować przy współudziale środków

 KUJAWSKO-POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY w Bydgoszczy pochodzących od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

 

Zapraszamy dzieci w wieku 6-15 lat posiadające orzeczenie o niepełnosprawności oraz diagnozę Zespołu Aspergera lub wysoko funkcjonującego autyzmu.

Wakacyjne zajęcia

Widzimy jak dzieci korzystają z prowadzonych w naszym stowarzyszeniu grup i dlatego chcielibyśmy zaoferować dla nich intensywne, pięciodniowe doświadczenie w czasie wolnym od zajęć szkolnych.

Przy okazji mamy nadzieję pomóc Państwu w organizowaniu opieki na dziećmi w czasie wakacji. Sami jesteśmy rodzicami i wiemy co to znaczy…

Zapraszamy dzieci w wieku 6-15 lat na wakacyjne zajęcia świetlicowe podparte terapią.

Bezpłatne szkolenie

Zapraszamy 24 - 25 sierpnia 2015r. na bezpłatne szkolenie w ramach projektu „Podaj dalej – sztafeta wiedzy” organizowane przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Ukrytymi Niepełnosprawnościami im. H. Aspergera „NIE-GRZECZNE DZIECI”. Odbędzie się ono w lokalu przy ulicy Broniewskiego 1 w Bydgoszczy.

Szkolenie skierowane jest do rodziców lub opiekunów dziecka z zespołem Aspergera (lub autyzmem wysokofunkcjonującym), nauczycieli, psychologów, pracowników ośrodków pomocy społecznej, członków organizacji społecznej, wolontariuszy itp.

grupa terapeutyczna dla kobiet w związkach z partnerem z ZA

Sekcja Dorosłych Stowarzyszenia ASPI we wrześniu 2015, zamierza rozpocząć zajęcie grupy terapeutycznej dla żon i partnerek osób z zespołem Aspergera lub z wyraźnymi cechami autystycznymi. Spotkania będą odbywały się raz w miesiącu, a poprowadzi je psycholog - mgr Roma Bajzert. Celem działań w grupie będzie uświadomienie sobie specyfiki życia w związku z osobom autystyczną, poznanie możliwości tworzenia i wzmacniania więzi małżonków, sposbów rozwiązywania problemów związanych z komunikacją i odmiennym postrzeganiem świata.